استخدام مهارت محور

اطلاعیه استخدامی

اطلاعیه استخدامی(Employment announcements) اطلاعیه استخدام مهارت محور در بخش تولید محتوا : با شرایط های زیر: ۱- زبان انگلیسی خوب ۲-دانش جستجو و کار با اینترنت …

ادامه مطلب اطلاعیه استخدامی