برگزاری جلسه چند جانبه چیگِل با مسئولین و نمایندگانی از بخش های مختلف استان چهار محال و بختیاری

با همکاری جناب آقای مهندس عنایتی، مدیر کل محترم پست استان چهار محال و بختیاری که جا دارد از جهت حمایت های معنوی و باور ایشان…

ادامه مطلب برگزاری جلسه چند جانبه چیگِل با مسئولین و نمایندگانی از بخش های مختلف استان چهار محال و بختیاری

خیز تیم فنی چیگِل برای به چالش کشیدن و مناظره فنی – تخصصی با بازیگران جدی عرصه تجارت الکترونیک کشور

با توجه به قابلیت های بلامنازغ زیرساخت چیگِل در مقایسه با تجارت الکترونیک های موجود در منطقه و قطعاً در کشور و با توجه به…

ادامه مطلب خیز تیم فنی چیگِل برای به چالش کشیدن و مناظره فنی – تخصصی با بازیگران جدی عرصه تجارت الکترونیک کشور